Hoe ontstaat nu een voorstelling?

Het bestuur vormt de leescommissie. Bij de toneeluitgeverijen worden toneelboekjes aangevraagd. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal spelers en het genre. De uiteindelijke keuze van het stuk vindt plaats in overleg met de regisseur. Meestal is er een lijst met stukken die we in de komende jaren kunnen gaan spelen. Jaarlijks bekijkt de leescommissie het opnieuw.

In de eerste weken van januari wordt er gelezen met de spelersgroep. De regisseur verdeelt daarna de rollen. De spelers kunnen zich gaan inwerken op de eigen rol. Wekelijks op de maandag wordt er gerepeteerd. De repetitieavond begint met een warming-up, waarin doelgerichte speltraining zit, zoals houding, beweging, stemgebruik en concentratietraining.

Daarnaast is 'mise en scene' (= een toneelterm voor waar sta ik op het toneel en hoe past dat binnen het stuk) en tekstkennis een belangrijk onderdeel van de repetitie. Meteen vanaf het begin is de technische commissies erbij om te starten met hun aandeel in de productie.

Als de vakanties in september voorbij zijn wordt er serieus gewerkt aan de vormgeving, decor, licht, geluid, grime, kleding en extra repetities. De spanningen lopen op naarmate de première dichterbij komt.

De “generale” repetitie is meestal een voorbeeld van hoe het hopelijk niet zal gaan verlopen, maar als bij de première het publiek binnen stroomt en de lachsalvo’s starten, spelen we meestal de sterren van de hemel en kan de regisseur opgelucht ademhalen.